Otevřeno
ut–so 19:00 – 05:00

17/08 – 22:00

Friday Night Fever – DJ Schafff

Vstupenky - 70 Kč