Otevřeno
ut–so 19:00 – 05:00

8/09 – 22:00

FRIDAY NIGHT FEVER

  • DJ SCHAFFF

Vstupenky - 50 Kč